ISO

Livnica čelika Ligrap je sertifikovan standardima ISO 9001: 2008, 14001, 18001Rezervni delovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ligrap" vrsi izradu rezervnih delova po dokumentaciji kupca ili pristupa izradi radionicke dokumentacije snimanjem pohabanih ili ostecenih delova.

Finalni proizvod predstavlja odlivak obradjen na zavrsne mere ili rezervni deo izradjen od svih polaznih oblika sirovih materijala koji se mogu nabaviti na trzistu.

Proizvodnja rezervnih delova vrsi se na masinskim kapacitetima livnice “Ligrap”, a delom kod dugogodisnjih kooperanata sa proverenim iskustvom u ovoj oblasti.

Za proizvedene rezervne delove “Ligrap” daje garancije hemijskog sastava, termicke obrade, kao i kontrolno-merne listove proizvoda.