ISO

Livnica čelika Ligrap je sertifikovan standardima ISO 9001: 2008, 14001, 18001

Politika kvaliteta

 

Politika kvaliteta "Livnice čelika Ligrap" zasnovana je na sledecim principima:

Zaposleni su jedan od osnovnih oslonaca naseg postojanja i razvoja.

Sistem upravljanja,dokumentovan i uskladjen sa standardima ISO 9001, 14001, 18001 omogucava efikasnije odvajanje procesa rada u svim domenima i stvara uslove za stalna poboljsanja.

Domacinski odnos u poslovanju omogucava racionalizaciju troskova, bez narusavanja kvaliteta proizvoda i uslova rada.

Dalje >>

 

 

Ligrap