ISO

Livnica čelika Ligrap je sertifikovan standardima ISO 9001: 2008, 14001, 18001

 

Politika kvaliteta

Politika Politika kvaliteta “Livnice Ligrap” zasnovana je na sledecim principima:

Zaposleni su jedan od osnovnih oslonaca naseg postojanja i razvoja.

Sistem upravljanja,dokumentovan i uskladjen sa standardima ISO 9001, 14001, 18001 omogucavaefikasnije odvajanje procesa rada u svim domenima i stvara uslove za stalna poboljsanja.

Domacinski odnos u poslovanju omogucava racionalizaciju troskova, bez narusavanjakvaliteta proizvoda i uslova rada.

Stalno obnavljanje opreme i koriscenje novih tehnologija u sluzbi je kvaliteta proizvoda i povecanja produktivnosti i rentabilnosti poslovanja.

Poverenje kupaca zasnovano je na kvalitetnim proizvodima,izrazenim prema zahtevima ipotrebama trzista,medjunarodnim tehnickim standardima i propisima.

Sa kupcima gradimo korektne odnose postujuci ugovorene uslove isporuke.

Dobavljace biramo na osnovu njihove sposobnosti da ispune definisane kriterijume isporuke

Sa dobavljacima razvijamo partnerske odnose u cilju obezbedjivanja sto kvalitetnijihmaterijala za izradu gotovih proizvoda.

Politika kvaliteta,uskladjena sa opstom poslovnom politikom i drugim politikama preduzeca,predstavlja osnov za izgradnju i razvoj sistema upravljanja kvalitetom.

Politika kvaliteta daje smernice za ponasanje svih zaposlenih, a rukovodstvo preduzecaima zadatak da njene odredbe prenese svim svojim saradnicima,kao i da obezbedi usloveza njeno sprovodjenje i unapredjenje.ISO 9001:2008

ISO 9001:2008